Poradenské služby rozsáhlejšího charakteru poskytuje společnost FOODSERVIS s.r.o. na základě písemné smlouvy, která je koncipována takovým způsobem, aby klient měl možnost průběh projektu kontrolovat a projekt kdykoliv ukončit.

Dobře zpracovaný projekt je klíčem k úspěchu.

Rozsah služeb projektového poradenství (nedotačního), který Vám společnost FOODSERVIS s.r.o. nabízí, je postaven na:

  • kvalitním rozplánování celého projektu podle zásad projektového řízení ,
  • předprojektové přípravě (formulace projektu, logický rámec, analýza nákladů a přínosů, osnova projektu atd.),
  • sestavení projektového dokumentu,
  • správném sestavení dílčích kroků v rámci projektu a jejich návaznosti, aby byl projekt realizovatelný v daném časovém úseku s minimálními náklady,
  • sledování a vyhodnocování průběhu projektu
  • sestavování průběžných i závěrečných zpráv projektů.