Finanční zdroje:

Strukturální fondy EU
Program rozvoje venkova

Užitečné odkazy:

Potravinářská komora České republiky
Česká technologická platforma
Ministerstvo zemědelství České republiky
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum regionálního rozvoje
Evropská unie
Euroskop - vše o Evropské unii